Liga Vietnam

2021-2022
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
1
0
0
1
0
1
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
4
1
1
0
0
1
0
1
3
5
1
0
1
0
1
1
0
1
6
1
0
1
0
1
1
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
1
0
1
-1
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
1
0
1
-1
0
11
1
0
0
1
0
3
-3
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
Matchweek 1
15 Jan 2021
- 18:00
Nam Dinh
3 0
Ha Noi
16 Jan 2021
- 17:00
Song Lam Nghe An
1 1
Binh Dinh
16 Jan 2021
- 17:00
Binh Duong
1 0
Thanh Hóa
16 Jan 2021
- 19:15
Viettel
0 1
Hai Phong
17 Jan 2021
- 17:00
Da Nang
1 0
Ho Chi Minh City
17 Jan 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 2
Than Quang Ninh
17 Jan 2021
- 19:15
Sai Gon
1 0
Hoang Anh Gia Lai
Matchweek 2
22 Jan 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2 1
Song Lam Nghe An
23 Jan 2021
- 17:00
Binh Dinh
1 0
Sai Gon
23 Jan 2021
- 18:00
Hai Phong
3 2
Nam Dinh
23 Jan 2021
- 19:15
Ha Noi
1 2
Binh Duong
24 Jan 2021
- 17:00
Thanh Hóa
0 0
Viettel
24 Jan 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
0 1
Da Nang
24 Jan 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
2 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Matchweek 3
30 Jan 2021
- 17:00
Thanh Hóa
3 0
Nam Dinh
30 Jan 2021
- 19:15
Sai Gon
- -
Song Lam Nghe An
13 Mar 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
13 Mar 2021
- 18:00
Hai Phong
- -
Ha Noi
14 Mar 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Binh Dinh
14 Mar 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
- -
Ho Chi Minh City
14 Mar 2021
- 19:15
Viettel
- -
Binh Duong
Matchweek 4
18 Mar 2021
- 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Than Quang Ninh
18 Mar 2021
- 19:15
Ha Noi
- -
Thanh Hóa
19 Mar 2021
- 17:00
Binh Dinh
- -
Da Nang
19 Mar 2021
- 18:00
Nam Dinh
- -
Viettel
19 Mar 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
- -
Sai Gon
20 Mar 2021
- 17:00
Binh Duong
- -
Hai Phong
20 Mar 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Hoang Anh Gia Lai
Matchweek 5
23 Mar 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Song Lam Nghe An
23 Mar 2021
- 18:00
Nam Dinh
- -
Binh Dinh
23 Mar 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
- -
Ha Noi
24 Mar 2021
- 17:00
Binh Duong
- -
Sai Gon
24 Mar 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
- -
Thanh Hóa
24 Mar 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Hai Phong
24 Mar 2021
- 19:15
Viettel
- -
Hoang Anh Gia Lai
Matchweek 6
28 Mar 2021
- 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Viettel
28 Mar 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ho Chi Minh City
28 Mar 2021
- 18:00
Hai Phong
- -
Than Quang Ninh
28 Mar 2021
- 19:15
Sai Gon
- -
Nam Dinh
29 Mar 2021
- 17:00
Thanh Hóa
- -
Da Nang
29 Mar 2021
- 17:00
Binh Dinh
- -
Binh Duong
29 Mar 2021
- 19:15
Ha Noi
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Matchweek 7
2 Apr 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Ha Noi
2 Apr 2021
- 18:00
Hai Phong
- -
Hoang Anh Gia Lai
2 Apr 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
- -
Binh Dinh
3 Apr 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
- -
Binh Duong
3 Apr 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Thanh Hóa
3 Apr 2021
- 19:15
Viettel
- -
Sai Gon
4 Apr 2021
- 18:00
Nam Dinh
- -
Song Lam Nghe An
Matchweek 8
7 Apr 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
- -
Sai Gon
7 Apr 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Binh Dinh
7 Apr 2021
- 19:15
Ha Noi
- -
Viettel
8 Apr 2021
- 17:00
Thanh Hóa
- -
Hai Phong
8 Apr 2021
- 17:00
Binh Duong
- -
Nam Dinh
8 Apr 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Hoang Anh Gia Lai
8 Apr 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
- -
Song Lam Nghe An
Matchweek 9
11 Apr 2021
- 17:00
Binh Dinh
- -
Viettel
11 Apr 2021
- 19:15
Sai Gon
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
11 Apr 2021
- 19:15
Ha Noi
- -
Than Quang Ninh
12 Apr 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Nam Dinh
12 Apr 2021
- 17:00
Thanh Hóa
- -
Ho Chi Minh City
12 Apr 2021
- 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Binh Duong
12 Apr 2021
- 18:00
Hai Phong
- -
Da Nang
Matchweek 10
16 Apr 2021
- 19:15
Viettel
- -
Than Quang Ninh
17 Apr 2021
- 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
17 Apr 2021
- 17:00
Binh Dinh
- -
Thanh Hóa
17 Apr 2021
- 19:15
Sai Gon
- -
Hai Phong
18 Apr 2021
- 17:00
Binh Duong
- -
Da Nang
18 Apr 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ha Noi
18 Apr 2021
- 18:00
Nam Dinh
- -
Ho Chi Minh City
Matchweek 11
27 Apr 2021
- 18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Binh Duong
27 Apr 2021
- 18:00
Than Quang Ninh
- -
Nam Dinh
27 Apr 2021
- 19:15
Ho Chi Minh City
- -
Viettel
28 Apr 2021
- 17:00
Thanh Hóa
- -
Hoang Anh Gia Lai
28 Apr 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Sai Gon
28 Apr 2021
- 18:00
Hai Phong
- -
Song Lam Nghe An
28 Apr 2021
- 19:15
Ha Noi
- -
Binh Dinh
Matchweek 12
2 May 2021
- 17:00
Ho Chi Minh City
- -
Hai Phong
2 May 2021
- 17:00
Ha Noi
- -
Sai Gon
2 May 2021
- 17:00
Da Nang
- -
Viettel
2 May 2021
- 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Binh Duong
2 May 2021
- 17:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Nam Dinh
2 May 2021
- 17:00
Thanh Hóa
- -
Song Lam Nghe An
2 May 2021
- 17:00
Binh Dinh
- -
Than Quang Ninh
Matchweek 13
12 Feb 2022
Sai Gon
- -
Thanh Hóa
12 Feb 2022
Than Quang Ninh
- -
Hoang Anh Gia Lai
12 Feb 2022
Song Lam Nghe An
- -
Ha Noi
12 Feb 2022
Hai Phong
- -
Binh Dinh
12 Feb 2022
Binh Duong
- -
Ho Chi Minh City
12 Feb 2022
Nam Dinh
- -
Da Nang
12 Feb 2022
Viettel
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh